VRANAC – razotkrivanje

Izveštaj sa radionice na kojoj smo saznali kakav je Vranac u svojoj suštini, ko su mu roditelji, koji su najbolji klonovi, šta mu je potrebno da bi dao vina vrhunskog…

Život vinove loze

Životni (godišnji) ciklus razvića vinove loze se sastoji  iz dva perioda, i to period vegetacije i period zimskog mirovanja. U periodu vegetacije loza ima listove, razvija nove lastare, cvasti i…

Generativni organi

Generativni organi su cvast sa cvetovima i grozdovi sa bobicama i semenom. Cvast predstavlja skup većeg broja cvetnih pupoljaka (cvetova). Sastoji se od peteljke cvasti, središnje ose i bočnih ogranaka,…

Sistematika vinove loze

Ampelografija je nauka koja izučava vrste i sorte vinove loze, a  potiče od grčkih reči ampelos-grožđe, vinova loza i grafos–opisivati. Botnička pripadnost vinove loze: [row][column size=’1/2′]Odeljak: Pododeljak: Klasa: Podklasa: Red:…

Istorija vinogradarstva

Vinova loza spada u red najstarijih i najznačajnijih poljoprivrednih kultura. Sami počeci njenog gajenja dosežu u neolit u doba prvih ljudskih naselja kada se počelo sa obradom zemljišta i privođenjem…