Vinifera lozica – fenofaze

Vinifera lozica cele zime spava, ne brine se zbog mraza, ne boli je glava. U vunicu ušuškani, ljuspama skriveni, pupoljci su bezbedni, do aprila sneni. U aprilu toplo sunašce ih…

Vitica

To je organ neobičan, ali prava zgoda, za biljčice povijuše iz Vitisa roda. Iznad grozda rodi se, svaki lastar kiti, rašljasto je razgranat taj izraštaj viti. Uhvati se vešto za…

Cvet

Cvet se zove a ni malo ne liči na cveće mali, zelen, gologlav na izložbu neće. Što lep nije stidi se, u cvasti se krije, stotinama broje se, pa usamljen…

Probus

Fruškogorsko vinogorje pamti rimsko doba po imenu vladara, slavnog cara Proba. Taj potomak Bahusa uvek žedan vina, Za vojnike smislio je zanimanja fina Šta dokoni vojnik bez rata da radi?…