O nama

Trenutna realnost, kada su žene u oblasti vinarstva i vinogradarstva u pitanju, deluje ohrabrujuće. Sve je više žena enologa i sve je više žena somelijera… Čak se i na kratkim, mnogo manje formalnim kursevima za elementarno poznavanje vinske kulture, u mnogo većem broju pojavljuju žene… Stručnjaci kažu da je za ovaj trend zaslužan pre svega ženski senzibilitet. Žena je, baš kao i vino, čulna, mirisna i osetljiva na sve spoljašnje faktore. Neke od žena, opet kao i vino, svoj puni potencijal iskazuju u ranoj mladosti, dok neke od njih stare dostojanstveno, povećavajući svoju vrednost iz godine u godinu…

Misija

Okupljamo postojeće i regrutujemo nove ljubitelje vina. U skladu sa nazivom organizacije, u pitanju su mahom žene. Tačnije, trenutno stanje kada je članstvo u pitanju je 60:40 u korist žena. FUN članovima na lični zahtev, često dajemo savete oko toga koje vino za koju priliku kupiti, gde kupiti, gde izvesti prijatelje i koje vino im ponuditi kao nešto potpuno autentično …Kroz sve aktivnosti Udruženja, kontinuirano pomažemo promociju žena u vinskom biznisu. Organizujemo izlete, ekskurzije, posete, okrugle stolove, konferencije, edukacije i sl. namenjene razvoju struke i stručnom usavršavanju naših PROFESSIONAL članica. Neke od ovih aktivnosti su otvorene i za ostale članove i članice Udruženja. Organizujemo vinske ture, promocije, prezentacije i degustacije u cilju širenja kulture pijenja vina i vinske kulture uopšte. Koristimo sve konvencionalne i nekonvencionalne marketing i PR metode, sposobnosti i veštine, naravno u skladu sa opštim i profesionalnim etičkim kodeksima, s ciljem promocije i unapređenja struke. Snimamo TV i radijske emisije i serijale, štampamo publikacije, objavljujemo tekstove i blogove na temu vina i srodnih delatnosti. Osmišljavamo i realizujemo medijske nastupe i gostovanja sa svrhom profesionalne promocije i predstavljanja naših članica.

Članstvo

FUN
Namenjeno svim ljubiteljima vina, bez obzira na pol. FUN članstvo je besplatno.

PRESS
Namenjeno novinarima i blogerima bez obzira na pol. PRESS članstvo je besplatno.

PROFESSIONAL
Namenjeno isključivo ženama koje se profesionalno bave vinom, bez obzira na struku, zanimanje i poziciju u vinariji, vinoteci, restoranu i sl. Ova kategorija članstva okuplja samo i isključivo dame koje rade na stvaranju vinskih sorti grožđa, poslovima u vinogradu, proizvodnji, menadžmentu, prodaji, plasmanu, servisu, marketingu, edukaciji, vinskom turizmu, obrazovanju i sl. PROFESSIONAL članice plaćaju članarinu.